Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Agama yang hanif (lurus) taushiyah sore.

Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka memurnikan peribadahan kepada Allah subhanahu wata'ala. Mereka di sini adalah ahli kitab. Hunafa, yakni dalam keadaan lurus, tapi kenyataanya yahudi dan nashara beribadah selain kepada Allah juga melaksanakan ibadah pada nabi Isa as, dan maryam.
Di sini ada isyarat bahwa yang mengantarkan ke jannah surga hanya satu, sementara jalan menuju ke neraka banyak jalan. Sekaligus menolak peribahasa bahwa banyak jalan menuju ke roma, untuk mengkampanyekan pluralisme agama dan menyamaratakan semua agama sehingga akidah teracuni, bermodalkan tujuan yang sama, lalu menghalalkan semua jalan.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin (kita tidak boleh ragu tentang kekafiran kauk ahlul kitab dan orang musyrik) mereka semuanya di neraka. Jahannam.
Diterangkan bahwa adzab di jahannam itu mengelilingi, padahal api di neraka 70 kali lipat di dunia, dan tidak ada henti-hentinya siksaan untuk mereka.
Dan mereka disebut seburuk-buruk mahluk. Hidupnya berbahaya dan matinya tidak bermanfaat.